O panelové diskuzi

Stránky doposud nejsou v provozu

This site is under construction

Stavba je náročná na materiál a dopravu, pro svůj provoz spotřebovává energii a svým umístěním předurčuje chování lidí. Výsledkem většiny staveb je značný dopad na životní prostředí. Budovy, které jsou šetrné jak k životnímu prostředí tak investičně, se v dnešní době v zahraničí stávají standardem.

Proč Česká republika tento trend sleduje spíše zpovzdálí a s částečnou nedůvěrou? Co brání rozšíření šetrných budov do zdejších projektů? Je česká odborná veřejnost ve svém myšlení a know-how stejně daleko jako odborníci v zahraničí?

Na tyto a jiné otázky se snaží nalézt odpověď dvě panelové diskuze zabývající se následujícími tématy: Architektonické, technické a sociální aspekty šetrných budov & Ekonomické aspekty šetrných budov. Akce se uskuteční 26. března 2009 v prostorách Amerického centra (Tržiště 13, Praha 1) a nabízí široký pohled na danou problematiku. Kromě tradičního pouze architektonicko-technického pojetí, se zaměřuje také na finanční a sociální stránky šetrných budov.

Cílem diskuzí je výměna zkušeností na poli výstavby environmentálně šetrných budov mezi experty a odbornou veřejností a přínos k jejich rozšíření v České republice. Mají vést také ke zvýšení informovanosti o pobídkách v oblasti šetrných staveb, které dobře a dlouhodobě fungují v zahraničí, a k diskuzi o jejich možném zavedení v České republice.

Svým zaměřením jsou diskuze určené především architektům, stavebním inženýrům, zástupcům developerských firem a finančních institucí poskytujících úvěry pro realizaci staveb, zástupcům veřejné správy a dalších souvisejících odvětví. Diskuze jsou ale otevřeny také studentům a zainteresované veřejnosti.

Jsme přesvědčeni, že odpovědností každého odborníka působícího v oblasti související se stavebnictvím by měla být snaha negativní environmentální dopad budov snížit. Využijte proto této příležitosti a získejte nové informace, inspiraci pomocí příkladů dobrých praxí v zahraničí, ale i u nás, poznejte pravidla, pozitiva, ale též nástrahy ekologicky šetrných budov. Těšíme se na Vaši účast!

Podrobný program naleznete zde: Program

Na panelové diskuze se můžete registrovat zde: Registrace

Vstup na akci je zdarma. Simultánní tlumočení do češtiny je zajištěno.

Případné dotazy prosím zasílejte na adresu: konference@setrnebudovy.cz


Next page: Program diskuzí