Program diskuzí

Úvodní slovo: O projektu, představení pořadatelského týmu

15:00-15:10

Diskuze 1: Architektonické, technické a sociální aspekty ekologicky šetrných budov

15:10-16:55

1. „Zelená" architektura

B. Arch (Hons) Dip Arch Rab Bennetts RIBA OBE

Bennets Architects (Velká Británie)

 • principy a důležitost architektury spojené s ekologií
 • odpovědnost architektů sledovat cíle trvalé udržitelnosti při návrhu staveb

Rab Bennets je mnohokrát oceněným britským architektem a členem britského Green Building Council. V roce 1987 založil kancelář Bennets Associates, která se již od roku 1991, kdy postavila budovu Powergen Headquarters, zabývá architekturou rozměrných šetrných budov. Příkladem je Brighton Central Library, za níž byla společnost nominována na Stirlingovu cenu.

2. Nové praktiky v architektuře

Ing. Ondřej Hofmeister
Projektil Architekti

 • teorie zelené architektury a ukázky konkrétních příkladů zelených staveb z praxe v zahraničí, ale i v ČR

Ondřej Hofmeister je absolvent ČVUT fakulty stavební a fakulty architektury. Od roku 2004 je jednatelem kanceláře PROJEKTIL architekti s.r.o., jejíž asi nejznámější realizací je nová budova Národní technické knihovny. Ondřej Hofmeister získal v roce 2007 Národní cenu za architekturu za spolupráci na projektu Sluňákov - ekologické centrum.

3. Obnovitelné a alternativní zdroje energie na budovách

Professor Thomas Randall EurIng PhD CEng FCIBSE MASHRAE FRSA

Kingston University a University of Cambridge (Velká Británie)

 • teorie a praxe při instalaci obnovitelných a alternativních zdrojů energie na budovách

Thomas Randall přednáší na Kingstonské univerzitě a univerzitě v Cambridge udržitelný urbanismus a využití obnovitelných zdrojů. Je členem Královské inženýrské akademie.  Je aktivní v mnoha urbanistických iniciativách a jako bývalý ředitel kanceláře Max Fordham LLP stál u realizace udržitelných projektů v Londýně a Belfastu. Je autorem řady publikací týkajících se obnovitelných zdrojů a energetické koncepce budov.

4. Kvalita obytného a pracovního prostředí zelených budov

Prof. Ing. Miloslav Jokl, DrSc.

Fakulta stavební ČVUT

 • otázky komfortu, zdraví a výkonnosti lidí v obytném apracovním prostředí zelených budov
 • souvislosti úsporných opatření na budovách s dopadem na vnitřní mikroklima

Miloslav Jokl je profesorem oboru technická zařízení budov FSV ČVUT a soudním znalcem v oboru stavebnictví. Je autorem četných vědeckých prací, patentů, návrhů zákonů a knih. Již několik desetiletí publikuje knihy, týkají se vnitřního prostředí budov, větrání, klimatizace a měření. Je členem Společnosti pro techniku prostředí a International Society for Built Environment.

5. Sociální aspekty realizace šetrných staveb

Ing. arch Josef Smola

Soukromý atelier

 • důležitost zvládnutí lidského faktoru pro skutečný environmentálně šetrný život budovy (získávání lidí pro šetrný projekt, možné sekundární benefity pro uživatele budovy apod.)

Josef Smola je dnes nezávislý architekt dříve působící v ateliérech Gama a Omikron-K. Je autorem zejména moderních dřevostaveb. Má za sebou dlouhou řadu realizací převážně rodinných nízkoenergetických a pasivních domů. Kromě toho svojí širokou publikační a přednáškovou činností úspěšně popularizuje principy úsporného bydlení, viz jeho nedávná kniha „Stavba rodinného domu krok za krokem".

 

Přestávka

 

Diskuze 2: Ekonomické aspekty ekologicky šetrných budov

17:30-19:15

1. „Zelené" developerské projekty

Ing. Jan Řežáb

Společnost JRD

 • zelené developerské projekty, jejich přidaná hodnota na trhu, profitabilita a přínosy pro celou společnost
 • ukázky příkladů ekonomických aspektů různých typů projektů

Pan Řežáb je jednatelem JRD s.r.o. působící v oblasti developmentu v ČR. Společnost se primárně zaměřuje na výstavbu nízkoenergetických a pasivních budov. Společnost stojí v České republice na prvním místě v realizaci nízkoenergetických bytových projektů včetně prvního CO2 nulového bytu.

2. Bankovní pobídky pro realizaci šetrných staveb

Ira. S. Rubenstein

Investiční banka Bradley Woods & Co. Ltd, GCT, HERD (USA)

 • bankovní pobídky pro stavbu a revitalizaci ekologicky šetrných budov - jejich přínosy pro fyzické a právnické osoby, ale zejména pro poskytovatele produktu - bankovní instituce

Ira S. Rubenstein zastává v prestižní americké instituci Bradley Woods & Co. Ltd funkci vedoucího poradce pro sektor bankovních investic a investic do obnovitelných zdrojů. Podpoře a realizaci v oblasti obnovitelných zdrojů energie se věnuje i v rámci svých soukromých firem GCT a HERD. Přednáškovou činností v této oblasti, působí nyní Ira S. Rubenstein i v zemích střední Evropy.

3. Státní pobídky pro realizaci šetrných staveb

Mgr. Petr Holub

Poradce náměstka pro ochranu klimatu a ovzduší, Ministerstvo životního prostředí

 • státní politika podpory environmentálně šetrných staveb vsoučasnosti a budoucnosti

Petr Holub je poradce náměstka ministra a ředitele sekce ochrany klimatu a ovzduší na Ministerstvu životního prostředí. Kromě ochrany ovzduší se specializuje na otázku energetiky a obnovitelných zdrojů. Pochází z organizace Hnutí DUHA, kde byl vedoucím programu Energie.

4. Nový proces developerského projektu, zelený cost management

Mgr. František Macholda, MBA

Společnost EkoWATT, Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie

 • nové přístupy v procesu vývoje developerského projektu.
 • integrované plánování, ekologicko-ekonomický koncept budov jakožto zelený cost management projektu

František Macholda je obchodním ředitelem přední české konzultační společnosti EkoWATT. Společnost se v oblasti stavebnictví zabývá otázkami energetiky, ekonomie, managementu a životního prostředí. František Macholda publikoval řadu studií, odborných a populárních článků a je autorem několika softwarů.

5. Ekonomická návratnost úsporných opatření a instalace obnovitelných a alternativních zdrojů energie na budovách

Doc. Ing. Jaroslav Knápek, CSc.

Fakulta elektrotechnická, ČVUT

 • ekonomická analýza úsporných opatření a instalace obnovitelných a alternativních zdrojů energie na budovách
 • korektní posuzování ekonomické výhodnosti

Jaroslav Knápek je vedoucím katedry ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL ČVUT a externě přednáší i na VŠE. Vyučuje ekonomicko-manažerské předměty týkající se mimo jiné ekonomiky obnovitelných zdrojů. Jaroslav Knápek se účastní různých vzdělávacích projektů a na toto téma přednáší i mimo akademickou půdu.

 

Občerstvení a neformální pokračování v diskuzi

19.15-21.00

Previous page: O panelové diskuzi
Next page: Registrace