O Challenge Europe

Projekt „Šetrné budovy" vznikl v rámci mezinárodního programu Challenge Europe. Challenge Europe je evropská část globálního programu ochrany klimatu, kterou mezinárodní organizace British Council zahájila v roce 2008. Jde o tříletý projekt probíhající v 15 evropských zemích, jehož cílem je urychlit přeměnu ve společnost s nízkými emisemi skleníkových plynů pomocí spolupráce, inovace, nadšení a sdílení znalostí.

V každé zemi interdisciplinární skupina 15-20 mladých osobností (ve věku 18-35 let) společně pracuje jakožto „advokáti klimatu", aby odhalili nové cesty vedoucí ke snížení emisí CO2 nebo využili netradičním způsobem metody, které již byly objeveny. V každé národní skupině jsou široce zastoupeny schopnosti, postoje a myšlenky různých profesí.

Skupiny hledají, shromažďují a rozvíjejí množství nápadů, aby se nakonec shodly na několika konkrétních koncepcích. Tyto koncepce jsou podle advokátů skutečně schopné snížit emise CO2 například pomocí změn v zákonech podnikatelských praktik nebo lidského chování.

Výsledkem projektu je evropská síť více než 200 mladých osobností spolupracujících na rozvíjení vice než 40 konkrétních, hmatatelných myšlenek. Ve snaze převést tyto myšlenky v praxi je tyto skupiny na jaře 2009 představí široké veřejnosti, včetně významných odborníků, mecenášů, obchodních organizací a podnikatelů.

V rámci programu British Council aktivně spolupracuje s řadou organizací a odborníků z podnikové, nevládní, ekologické a akademické sféry. Pomocí těchto partnerství British Council podporuje advokáty klimatu v jejich úsilí.

V roce 2008 Challenge Europe probíhal v 15 zemích celé Evropy: v pobaltských státech (Estonsku, Litvě a Lotyšsku), České republice, Dánsku, Finsku, Irsku (Irské republice a severním Irsku), Maďarsku, Norsku, Polsku, Slovensku, Slovinsku, Velké Británii (Anglii, Skotsku, Walesu), Švédsku a Ukrajině.

Více informací o projektu Challenge Europe: http://challengeeurope.britishcouncil.org nebo na www.britishcouncil.cz

 

Koordinátorka projektu v České republice:

Jana Hecová

Partnerships and Projects Manager

British Council

Bredovský dvůr

Politických vězňů 13

110 00 Praha 1

T +420 221 991 132

M +420 724 027 452

 

F +420 224 933 847

jana.hecova@britishcouncil.cz

www.britishcouncil.cz

 

Partneři projektu Challenge Europe v České republice:

Britské velvyslanectví v Praze

Centrum pro dopravu a energetiku,

Heinrich Böll Stiftung,

Respekt Institut, o.p.s.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí,

RWE Transgas

Energy Centre České Budějovice

Záštitu poskytlo Ministerstvo životního prostředí ČR.

 

Patronem českých advokátů klimatu je senátor Prof. Bedřich Moldan.