O projektu Šetrné budovy

Hlavním cílem projektu Šetrné budovy je překonat současné informační bariéry týkající se výstavby a rekonstrukcí obytných domů. Výstupem projektu bude webový informační rozcestník pro laickou veřejnost a dvě panelové diskuze pro odborné publikum.

Webový informační rozcestník chce poskytnout jednoduchý a přehledný návod a motivaci pro realizaci úsporných stavebních projektů a úspor v domácnosti.

Cílem dvou panelových diskuzí je sdílení zkušeností mezi odborníky z praxe a méně zasvěcenou českou odbornou veřejností v oblasti rekonstrukce, výstavby a financování environmentálně šetrných staveb větších celků či rozměrů.

Oběma aktivitami se projekt snaží zvýšit poptávku po výstavbě a rekonstrukcích kvalitních staveb ohleduplných k životnímu prostředí. Cílem je přispět k rozšíření takovýchto zelených staveb v České republice.

Projektový tým:

Petr Vogel

petr.vogel@setrnebudovy.cz

konzultant, EkoWATT - Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie

Zaměřuje se na úspory energie, pohodu vnitřního prostředí, ekologii, integrované návrhy a energetické koncepty budov. Je absolventem magisterského oboru Pozemní stavby a konstrukce Fakulty stavební ČVUT. Absolvoval roční studijní stáž na K-State University (USA) a půlroční studijní stáž na Technische Universität Graz (Rakousko) zaměřenou na návrhy, výstavbu a dynamické simulace energeticky efektivních budov. V komerční sféře se dnes hlavně podílí na výzkumném projektu se zaměřením na sanace panelových domů na nízkoenergetický standard, na ekologicko-ekonomických analýzách developerských projektů a Energy Efficiency Retrofit studiích halových objektů.

Petr Kotek

petr.kotek@setrnebudovy.cz

konzultant, EkoWATT - Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie

 

Jakub Holovský

jakub.holovsky@setrnebudovy.cz

vědecký pracovník, Fyzikální ústav AV ČR

V projektu Šetrné budovy se zabývá obnovitelnými zdroji na budovách, jejich ekonomickými, praktickými a ekologickými aspekty. Na Matematicko-fyzikální fakultě UK vystudoval obor fyzika pevných látek. Od roku 2005  pracuje na Fyzikálním ústavu AV ČR v. v. i., kde se v rámci několika evropských projektů věnuje aplikovanému výzkumu v oblasti tenkovrstvých fotovoltaických solárních článků.

Tomáš Kliegr

tomas.kliegr@setrnebudovy.cz

asistent Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze

 

Previous page: Registrace
Next page: O Challenge Europe